Даниил Квят: Благодарен "Ред Буллу" за предоставленный шанс